AgetoAge Genealogy

Nytt "Close relations" vindu eller også kalt "Groupview" har blitt utviklet i jule dagene. Dvs. det er ikke helt nyutviklet men rettere en kraftig oppdatering av layout'en. Og jeg har utnyttet mulighetene for å designe egne kontroller som blir brukt og brukeren kan velge avstand i pixler mellom elementene.
Det nye i GroupView er at man nå kan bruke dette til å velge personer som man vil vise i slektskaps vinduet.
Det blir mere interessant å finne slektskap mellom A og B når man kan velge disse fra GroupView og når man har valgt A kan man bevege seg i alle retninger for så å velge person B og dermed så kan man vise slektskap for personer som er for "langt unna hverandre" for at begge to kan vises samtidig i GroupView.
 
Måten man velger person A og B er ganske enkelt at man klikker på personene i GroupView og så klikker på den lille knappen omtrent på midten nederst i vinduet eller høyreklikker i en liste og velger "Chart".
Det er nødvendig at både A og B er valgt og for å velge A så holder man nede Shift knappen mens man klikker på ønsket person.
 
Til slutt en liten tankevekker.. vi tenker kanskje vanligvis ikke over at Second Cosins er ganske så nære slektninger.
Men tenk deg at du har to søsken som begge har barnebarn. Disse vil da være Second Cousins til hverandre og de vil kanskje knapt kjenne hverandre .
 
På samme måte vil barnebarnebarn av to søsken være Third Cousins til hverandre.
Jeg er ganske sikker på at det finnes mange som har en Second Cousin som dem ikke viste om for ikke å snakke om Third Cousins da vil nok de fleste finne hundrevis av personer dem ikke viste om.

Oppdateringen er lastet opp i dag, 3-jan-2014.
 
Ny oppdatering er lastet opp i dag 22-jan-2014 med bedre bilde/ramme håndtering i GroupView, nå vil man kunne sette en farvetone under texturet på rammen om man vil. Et par andre oppdateringer er også med, ikke noe veldig viktig men jeg vil komme tilbake til dette senere.
 
30-01-2014 - Lastet opp ny oppdatering der "Who has birthday today" har fått en høyreklikk meny der man kan vise slektskap mellom den som har bursdag og en person man velger som senere blir "husket" slik at man ikke trenger å velge denne personen ved senere visning av slektskap (om man ikke vil endre den til en annen da).

Pics of the day
yg28.gif