AgetoAge Genealogy

En ny relasjonskalkulator har blitt programmert i løpet av de siste 3 dager. Den gamle er fremdeles tilgjengelig da denne nye kun gir positivt resultat hvis det er en ekte relasjon. Denne nye baserer seg på å

  1. Finne en eller to felles ancestorer. Finner den kun èn er det da snakk om en "halv" relasjon (men en ekte relasjon).
  2. Finne avstand i generasjoner mellom A og felles ancestor og mellom B og felles ancestor.
  3. Finne hvem A stammer fra og hvem B stammer fra. (dette gir svar på om A og B har de samme felles ancestor par)

Metoden er hurtig og vil kun bla seg tilbake i ancestorene til A og B for å finne relasjonen.

Oppdateringen er lastet opp.

Bm.

Jeg har ikke lagt inn testing om A og B kan være ste-relatert men jeg har kommet frem til en select setning som raskt kan finne ut av det.

Select Count(*) from ata_families where maleid in (select fatherid from ata_persons where pid = P1 and femaleid not in (select motherid from ata_persons where pid = P1)) and femaleid in (select motherid from ata_persons where pid = P2 and maleid not in (select fatherid from ata_persons where pid = P2))

Hvis dette returnerer en verdi som er større enn 0 er P1 og P2 ste-relatert. Setningen er fortsatt under testing og utvikling så jeg har valgt å vente litt til med å inkludere denne testen.

 

 

Pics of the day
heart.gif