13 - 06 - 2024
Main Menu
Who's online

We have 163 guests and no members online

Latest articles
Visitors
27749601
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
9268
15860
68006
270250
424557
27749601

Old stories

Databasesupporten unnagjort

User Rating:  / 0

Da er det meste i databasesupporten unnagjort og som det fungerer nå så er det mulig å samkjøre den internale datalagringen i AgetoAge4 med en database slik at alle endringer i dataene også skjer i databasen.  Hvorvidt dette er hensiktsmessig vil vi nok finne ut av etterhvert. Det hadde vel vært greit nok at det bare er funksjon for å overføre dataene til en database og en funksjon for å hente data fra en database. Den viktigste fordelen med samkjøring er at mange brukere kan logge på en eksternal server og legge inn data.
Database supporten i AgetoAge4 vil gjøre det enkelt å benytte standard rapport generatorer siden disse vanligvis vil kreve en standard database, og jeg vil i tiden fremover se litt på hva som finnes av freeware componenter som kan generere rapporter.

New version of AgetoAge4 available

User Rating:  / 0

Ny oppdatering av AgetoAge4, plassering av familieboksene når man lager en ny familie er blitt oppdatert og disse blir nå plassert på et step nivå i vertikal retning. Dette gjør det enkelt å få alle på linje når man legger til nye familier.

New update of AgetoAge4 is available

User Rating:  / 0

New update of AgetoAge4 is now available,  you can use your mousewheel to zoom in and out in the mainwindow.

Mere om kilder (sources)

User Rating:  / 0

Behovet for å registere kilder for data man har funnet, f.eks. hvordan man fant ut at oldefar het "Henriksen" er kanskje ikke så stort når man begynner å registrere de første personer (man har det i hodet), men når antallet på registerte personer øker er det en kjempefordel å registere kildene. Det gjør det også lettere å gå videre på et senere tidspunkt for å registere flere på grunnlag av en kilde man fant for en tid tilbake. En kildeangivelse vil også være nyttig for eventuelle feilregisteringer man har gjort. Man kan bruke kildeangivelse som en "merkelapp" på personene og liste opp alle personer med en bestemt kilde.

Hvordan skal så et godt kilderegisteringssystem være? Jeg er usikker på dette og prøver litt frem og tilbake for å se i praksis hva som funker. Jeg prøver nå et system der kildene er tekstfiler (kan også være .rtf filer som gjør at man kan legge bilder inn i filene, f.eks bilde av en side i en kirkebok), alle kildefiler blir lagret i en mappe man angir og AgetoAge4 vil liste opp disse filene når man velger Manager/Sources. Her vil man administrere kildefilene.

Man kan legge til så mange kilder man ønsker for en person eller familie og ved registering av nye personer kan man krysse av for automatisk å legge til en kilde man velger. Ved import av data kan man også legge til en kilde for alle personer/familier man importerer, man kan f.eks lage en ny kilde før man importerer og sette at denne kilden skal legges til alle personer/familier man importerer og dermed har man en "merkelapp" på disse personer/familier slik at man enkelt kan studere disse nærmere.

Flere funksjoner for kildebehandling

User Rating:  / 0

Ny oppdatering med flere funksjoner for kildebehandling. I hovedvinduet kan man bruke funksjonen "Select" og dra musa over noen familier for å markere dem og så får man opp et vindu der man har noen funksjoner for å vise, legge til eller fjerne kilder.

Det er ikke bare jeg som funderer på kilder, DIS-NORGE, (Dataregistrering I Slektsforskning) har satt ned et eget utvalg som skal lage en "standard" for dette. Dette virker lovende og skal bli spennende å se hva de kommer frem til. DIS har også et artig chattested. Ta en prat!