AgetoAgeSqlite er programmert med Visual Studio Express C#