AgetoAge Genealogy

Photo Manager'n i AgetoAgeSqlite er oppdatert med to nye paneler slik at det nå er seks paneler som kan dras til ønsket størrelse. På skjermbildet nedenfor har jeg markert med sorte diagonaler hvor man kan peke med musen for å dra panelene. 

25-02-2014 - Lastet opp ny versjon av AgetoAgeSqlite der vinduet som viser et foto i orginal størrelse har fått mulighet for at man kan peke på et hvilket som helst punkt på fotoet og dra bildet med musen i ønsket retning (hvis vinduet er mindre enn fotoets størrelse). Scrollbarene kan vises eller skjules etter ønske.

03-03-2014 - Lastet opp ny versjon av AgetoAgeSqlite der man kan høyreklikke på previewvinduet og velge "Show orginalsize" eller "Show resized photo in full screen". En annen liten detalj er at når man lagrer et sourcedocument så blir datoen oppdatert for dette.

10-03-2014 - Gjort noen småforbedringer, blant annet har jeg lagd det slik at bredden på kollonnene i "Who has birthday today" blir automatisk resized etter størrelsen på vinduet og ved høyreklikk kan man nå velge å vise Ancestor 3.1 for denne personen. Det kan jo være greit å kunne raskt se hvem som er forfedrene til dem som har bursdag pr. gjeldende dato. Vi har registrert ca. 4500 personer med fødselsdato og det er som regel flere enn 10 som har bursdag hver eneste dag.

25-03-2014 - Lastet opp ny versjon der man nå har full kontroll på hvilke rader fra søket man vil vise fotoer fra. F.eks har man 10000 bilder i databasen og når man bruker en limit på f.eks 100 så vil de siste 100 bilder vises men nå kan man angi hvilke rader man vil ha. Man angir dette i "Start from". Setter man verdien 0 her så vil fotoer fra de første 100 rader vises.

28-03-2014 - Lastet opp ny versjon med knapper for Prev og Next for resultatet av et søk man har utført i PhotoManager. Som man ser på bildet under er de to nye knappene øverst til høyre.

06-04-2014 - Lastet opp ny versjon der verktøylinjen nå vil plassere verktøyene på flere rader hvis vinduet er for smalt for at alle får plass på èn linje.

Pics of the day
angelbelieve.gif