AgetoAge Genealogy

Oppdatert det gamle ancestor treet med to knapper øverst til venstre i vinduet som åpner et vindu med kommentarer til subjekt og man kan åpne så mange vinduer man vil. Er vinduet åpnet fra før blir det satt i fokus. Den andre knappen kan brukes for å sette barn av subjekt som subjekt. Denne funksjonaliteten er også føyd til på Ancestor 3.1 og man finner den på høyreklikk menyen og da gjelder den for personen som er under musepekeren.

- Oppdatert igjen og nå har også DescendantTree View denne funksjonen. Disse notat vinduene kan maximeres slik at de fyller hele skjermen og det kan være greit når man har store og lange notater. De kan også minimeres og de spretter opp når man velger funksjonen eller man kan selvfølgelig bare klikke på dem på oppgavelinjen. Man kan velge font for den delen av notatet man merker. Altså vil man forandre font for hele notatet merker man hele notatet og velger så font.

- Oppdatert igjen 10-07-2013 og blant annet lagd dobbelklikk funksjon for å få opp personskjema på Ancestor 3.1. Jeg benyttet en artig og interessant teknikk for dette som går ut på lage en Event (hendelse) når man dobbelklikker og det artige er at den ancestoren man klikket på vet selv hvem han er og man behøver ikke å programmere en metode eller funksjon for å finne ut dette.

 

 

Pics of the day
heart.bmp