AgetoAge Genealogy

Vi vil nå lage en meny for å finne alle ekteskap i personlisten og vi går da bare til personlisten og klikker "..." knappen helt til høyre for SQL boksen. (må ha siste versjon av AgetoAgeSqlite) Vi skriver f.eks "Alle Ekteskap" som Name som Category kan vi f.eks skrive "Familie" og som CMD eller SQL spørrring skriver vi:

select pid, fid, firstname || ' ' || lastname as Name, CASE WHEN pid = maleid THEN femalename ELSE malename END as Married, marriagedate, marriageplace from ata_persons join ata_families where maleid = pid or femaleid = pid order by pid

Så velger vi File/Save as new... og vips så har vi fått en ny meny User menu/Familie/Alle ekteskap som vi bare velger og klikker GO.

Problemet er vel å skrive SQL spørringer men det er slett ikke så vanskelig og man finner masse stoff om dette på nettet og øvelse gjør mester. Det er vel ikke alle som har erfaring med SQL spørringer (AgetoAgeSqlite bruker SQLite database system så spørringene må være kompatible med SQLite) men mange har sikkert noen som kan hjelpe. Man har oversikt over alle tabellene som kan brukes i vinduet "SQL Command Builder" i AgetoAgeSqlite, jeg har enda ikke fått tid til å publisere noen oversikt over hvordan feltene hører sammen (hvilke felt som er primærnøkler, f.eks) men det er bare å sende meg en mail hvis noen skulle ha behov for hjelp. Og det er slett ikke risikabelt å eksprimentere, SQLite hånderer feil i spørringene og man risikerer ikke å ødelegge noen tabeller pga eventuelle feil i spørringene man skriver så lenge man kun bruker rene SELECT setninger som er meningen her, det er mulig å skrive en SQL spørring som oppdaterer tabellene men det er ikke så lurt å prøve på hvis man ikke har litt peiling, men begynner man med SELECT og holder seg unna UPDATE spørringer er det ingen fare.

Pics of the day
a-charming-with-idyllic-sea-views.jpg