AgetoAge Genealogy

Jeg har lastet opp en ny versjon med forbedret Advanced SQL vindu og der man nå kan angi hva som skal skje når man dobbelklikker et felt i den listen som blir generert ved kjøring av spørringene. Dette betyr at i eksemplet nedenfor er det nå mulig å dobbelklikke f.eks "Finsåsen, Grane" og så spretter Skjemaet for steder opp med stedet "Finsåsen, Grane" valgt. En liten demo på hvordan man gjør dette:

Lag en spørring som f.eks

Select PID, Firstname, Lastname, Birthdate, Birthplace from ata_persons where Firstname like '%' order by PID

Dette er "Standard" spørringen som allerede eksisterer for Advanced SQL så man kan godt bruke denne som den er.

Klikk så "..." knappen til høyre for "Go" knappen og klikk "Set actions"

Så kommer man til vinduet nedenfor som har en nedtrekksliste der man velger hvilket skjema som skal komme opp... Person, Familie, Location....osv.... Column N må settes til den kolonneindexen som inneholder elementet som kan åpnes.

Siden vi har PID som første kolonne (som blir indeksert som 0 så velger vi Person fra nedtrekkslisten og setter Column til 0 og klikker "Add"

Så har vi birthplace som 5 kolonne i spørringen vår og indexen blir 4 (0,1,2,3,4) og vi velger Location fra nedtrekkslisten og setter Column til 4 og klikke "Add". Så kan vi bare lukke vinduene og tilbake i Advanced SQL kan vi nå dobbelklikke på f.eks en birthplace og få Stedskjemaet opp med dette stedet valgt.

 

Pics of the day
mouth.bmp