AgetoAge Genealogy

Fettre og kusiner eller på engelsk Cousins er ganske interessant. Betegnelsen er litt forskjellig på norsk og engelsk:

Søsken - Siblings - Har felles foreldre. (første ledd)

Fetter eller Kusine - First Cousin - Har et felles besteforeldre par (andre ledd)

Tremenning - Second Cousin - Har et felles oldeforeldre par (tredje ledd).

Firmenning - Third Cousin - Har et felles tippoldeforeldre par (fjerde ledd).

Man kan fortsette og finne felles foreldre på et hvilket som helst nivå. Og det er blitt estimert at alle personer har ca. 4 trillioner tjueenmenninger (Twenty Cousins). Så man kan godt si at alle personer er i slekt bare man går nok langt tilbake.

La oss nå stille spørsmålet: Er vår tremenning's tremenninger våre tremenninger også?

Ja, noen av dem men ikke alle. Vanligvis har man 4 par av forskjellige oldeforeldre og en bestemt tremenning av meg og meg har vanligvis bare ett par av disse 4 parene med oldeforeldre som felles oldeforelder. Så min tremenning X kan ha noen tremenninger som jeg ikke har.

I engelsktalende land bruker man uttrykket "removed" for å beskrive en avstand i generasjoner mellom to personer som er Cousins. Hvis x og y er "Eight.Cousins 5 times removed" betyr det at x og y er åttende cousins og at det er en forskjell på 5 generasjoner mellom x og y.

Jeg har oppdatert RelationShip og fått litt mere symmetri i linjene, samtidig som jeg har rettet en liten feil. På bildet under har jeg spurt etter slektskap mellom Johannes Nilsen og Amella Bergetta og fått denne tavla som svar.

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

Pics of the day
yg28.gif