Fettre og kusiner eller på engelsk Cousins er ganske interessant. Betegnelsen er litt forskjellig på norsk og engelsk:

Søsken - Siblings - Har felles foreldre. (første ledd)

Fetter eller Kusine - First Cousin - Har et felles besteforeldre par (andre ledd)

Tremenning - Second Cousin - Har et felles oldeforeldre par (tredje ledd).

Firmenning - Third Cousin - Har et felles tippoldeforeldre par (fjerde ledd).

Man kan fortsette og finne felles foreldre på et hvilket som helst nivå. Og det er blitt estimert at alle personer har ca. 4 trillioner tjueenmenninger (Twenty Cousins). Så man kan godt si at alle personer er i slekt bare man går nok langt tilbake.

La oss nå stille spørsmålet: Er vår tremenning's tremenninger våre tremenninger også?

Ja, noen av dem men ikke alle. Vanligvis har man 4 par av forskjellige oldeforeldre og en bestemt tremenning av meg og meg har vanligvis bare ett par av disse 4 parene med oldeforeldre som felles oldeforelder. Så min tremenning X kan ha noen tremenninger som jeg ikke har.

I engelsktalende land bruker man uttrykket "removed" for å beskrive en avstand i generasjoner mellom to personer som er Cousins. Hvis x og y er "Eight.Cousins 5 times removed" betyr det at x og y er åttende cousins og at det er en forskjell på 5 generasjoner mellom x og y.

Jeg har oppdatert RelationShip og fått litt mere symmetri i linjene, samtidig som jeg har rettet en liten feil. På bildet under har jeg spurt etter slektskap mellom Johannes Nilsen og Amella Bergetta og fått denne tavla som svar.