13 - 06 - 2024
Main Menu
Who's online

We have 198 guests and no members online

Latest articles
Visitors
27750365
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
10032
15860
68770
271014
424557
27750365

Old stories

Helpfile for Residential

User Rating:  / 0

A Residence is an establishment where it was originally or currently being used by a host as their main place of dwelling or home ; It is a place where one lives.
Written here is the person's data including where he lives since the time of his/her birth and at the moment. It states here the list where a person lives for a short period of time in many different places. Double click a place in a list of places then the details will appeared.

Ove have programed a new version, important function and procedures for Residential. Just copy and click the person's data to update the details or cancel it, if you want to access the old person's data. Updates is also available in recording the Residential's details. 
 
 

Levesteder og ting

User Rating:  / 0

God søndag og god slektsforskning til alle. Jeg så at vi ikke har noen manager for levesteder (Residentials) og tror jeg vil lage dette. Man vil da kunne slå opp på et levested og se hvilke personer familier som levde her. Man har forsåvidt en oversikt over dette hvis man ser på stedene (Locations) og hva som skiller et levested fra et sted er at et levested er et sted der en person eller familie oppholdt seg. I AgetoAge4 er et levested laget på grunnlag av et "sted" og ved å lage et levested vil man kunne registrere spesifikt for dette ting som gjelder de personer eller familer som oppholdt seg her. For eksempel så dro min bestefar til Lofoten på lofotfiske og det kunne vært artig å ha en samling av fotografier av ting som han hadde med seg eller av ting som ble brukt. Han lagde også en vevstol og et orgel og det kunne også vært interessant å ha fotografier av dette registrert. Hvordan knytter man så slike "ting" til dataene i AgetoAge4? Den første tanken var å registere dette på en person eller familie men så tenkte jeg, hvorfor ikke registrere dette på levesteder? Man vil da kunne slå opp på et levested og se ting som ble brukt fra 1700 tallet (eller så langt tilbake man kan finne fotografier) til i dag. Samtidig har man oversikt over de personer og familier som var knyttet til disse levestedene.

En ny versjon av AgetoAge4 er lastet opp med et enkel Residential Manager, dvs bare alle bosteder vises, funksjonene som kan være aktuelle å ha er ikke programmert enda.

alt

Kommentarer ønskes på dette.{jcomments on}

20-okt-2009 - Lastet opp ny versjon. 

New AgetoAge4

User Rating:  / 0

AgetoAge4 has been updated. The system that set skins (settings for the backgroundimage) has been updated and in Options you can choose some backgrounds.

Webbrowser i AgetoAge4

User Rating:  / 0

AgetoAge4 har fått sin egen webbrowser nå. Denne bruker ieframe.dll som også Internet Explorer bruker. Webbrowseren kan vises fra hovedvinduet eller fra familie og person skjemaene i AgetoAge4. Den oppdaterte installeringen er agetoage4_0_setup.

Oppdatert slektsbok funksjonen

User Rating:  / 0

Oppdatert Slektsbok funksjonen slik at alle tilhørende bilder også blir vist. Man kan sette en maks størrelse på bildene, setter man denne til for eksempel 200 vil et bilde som er 800 x 600 bli vist som 200 x 150. Også listen over levesteder for personer og familier kommer nå med i boka med bilder for stedene hvis man har registrert det.